Moudrý panovník...

14. 5. 2016

Charles Louis Montesquieu řekl „Kdo chce vládnout, nesmí hnát lid před sebou, ale kráčet před ním.“

Karel IV., jedenáctý český král, se narodil 14. května 1316 v Praze a zemřel 29. listopadu 1378 tamtéž.
Byl to moudrý panovník a věděl, že soužití křesťanů s muslimy není možné. Hlásil se k češství i slovanství a podporoval české národní vědomí.

Karel IV. o islámu
„Pohanům či Saracénům naprosto zapovídáme a zakazujeme zřizovat si v našem nejkřesťanštějším Českém království obydlí nebo zakládat si dům; a přikazujeme, že nikdo z našich věrných poddaných nesmí ve svém domě na svých polích přijímat pohany či Saracény, leda by jim, jako pocestným procházejícím přes naše království do míst značně odlehlých nebo jako osobám pohybujícím se po našem království za obchodem či jinou záležitostí, posloužili coby hostitelé nebo stájníci vším potřebným a příhodným; to připouštíme, ovšem pouze potud, pokud to někomu nezpůsobí odpadnutí od katolické víry.“

karel-iv